Sectional Secretaries

Shri Mohan Parmeswaran

Billiards

Shri Prashanth Nair

Cricket

Shri Vinay Kalgutkar

Squash

Shri Mahesh Agarwal

Gymnasium and Health Club

Shri Ashish Aggarwal

Lawn Tennis

Dr. Ramesh Gori

Swimming

Shri Shyam Basistha

Cards

Shri Ajay Talreja

Table Tennis

Shri Nasir Khan

Karaoke

Shri Dhirendra Singh

Badminton

Shri Balkrishna Parab

Carrom & Chess

Quick Links

Contact Us

  • The Chembur Gymkhana
  • 16th Road, Chembur,
  • Mumbai 400 071
  • India.
  • Ph: +91-22-25217030/35